2 KURS PODSTAWOWY: 30.07 – 02.08.2022

2 COURSE BASIC: Upper Quadrant Extremities.
CZAS TRWANIA: 4 dni, 32 godz. dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
CENA: 1690 zł / 360 euro
TERMIN: 30.07 – 02.08.2022


Na kursie poznasz schemat badania oraz techniki leczenia tkanek miękkich i stawów kończyny górnej. Poznasz anatomię i biomechanikę kończyn niezbędną do prawidłowego postawienia diagnozy funkcjonalnej. Nauczysz się lokalizacji i rozróżniana struktur za pomocą palpacji. Nauczysz się korzystania z narzędzi i akcesoriów używanych w trakcie pracy z pacjentem takich jak: kliny, pasy trakcyjne, woreczki z piaskiem. Poznasz techniki mobilizacji i manipulacji stawów kończyny górnej. Zaprezentowane techniki stanowią kompleksowe narzędzie do pracy z pacjentem w obrębie dysfunkcji narządu ruchu.