9 KURS MT-REHA Trening rehabilitacyjny   08-11.09.2022

Medyczny Trening Rehabilitacyjny – to obowiązkowy kurs dostosowany do potrzeb i wyzwań związanych z kompleksowym leczeniem pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu. Stanowi rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy z poprzednich kursów o niezbędny do powrotu do pełnej sprawności trening. Nauczysz się min, dobierać obciążenia treningowe, wyznaczać VO2 max i trening z dostosowywaniem tętna, indywidualnej pracy z pacjentem z dolegliwościami ortopedycznymi, neurologicznymi, krążeniowo-oddechowymi, metabolicznymi reumatologicznymi.