Freddy M. Kaltenborn – czołowa postać w dziedzinie terapii manualnej – przez wiele lat prowadził nauczanie jako nauczyciel medycyny ortopedycznej, chiroterapii, osteopatii i ortopedycznej terapii manualnej. Jego książki stały się podręcznikami szkoleniowymi w wielu skandynawskich, zachodnioeuropejskich, australijskich oraz nowozelandzkich szkołach fizjoterapii. W języku polskim ukazały się dwa podręczniki: „Manualne mobilizacje stawów kończyn” oraz „Kręgosłup – badanie manualne i mobilizacja”. Freddy Kaltenborn precyzyjnie rozpracował sposób badania i leczenia stawów.

                        

.

Olaf Evjenth – wieloletni nauczyciel ortopedycznej terapii manualnej – udoskonalił sposób badania i leczenia tkanek miękkich (okołostawowych). Jego książki: „Muscle Stretching in Manual Therapy Volume I (The Extremities) oraz Volume II (The Spinal Column) poświęcone są terapii mięśni. System OMT Kaltenborn – Evjenth Konzept ® został oparty na dorobku cenionych ortopedów Jamesa Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda.

                           

                              

Koncepcja Ortopedycznej Terapii Manipulacyjnej Kaltenborna-Evjentha (KEOMT) to system leczenia i treningu oparty na kompleksowej biomechanicznej ocenie układu stawowo-nerwowo-mięśniowego oraz zdolności funkcjonalnych jednostki. Ten system diagnozowania i postępowania z pacjentem dotyczy zarówno pacjentów z ostrymi, podostrymi i przewlekłymi schorzeniami kręgosłupa i kończyn, jak i sportowców dążących do poprawy wyników. Oferuje niezawodne i praktyczne podejście, które koncentruje się na optymalnym zdrowiu fizycznym i funkcjonowaniu.

  • Poparte latami dowodów i praktyki klinicznej
  • Wiadomo, że pokazuje wyniki już po jednej wizycie
  • Oparte na ocenie i zindywidualizowane plany leczenia
  • Integruje aktywne i pasywne strategie terapeutyczne w celu skuteczniejszego leczenia
  • Ekonomiczne leczenie bez kosztownych testów i procedur
  • Bezinwazyjny – bez igieł, bez skalpela
  • Profilaktyka – wiedza i umiejętności przez całe życie.

 

Metoda KEOMT daje pacjentom kontrolę nad objawami i umożliwia im powrót do życia, które kochają. Rozwiązania sprawdzone w działaniu!