Tomasz Adamczewski PT-OMPT PhD

Praktyk kliniczny z 30 letni doświadczeniem w pracy z pacjentem, specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń czynnościowych układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Wykorzystuje w swej pracy najnowocześniejsze metody fizjoterapii w szczególności Terapię manualną wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha.

Adiunkt w Klinice Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi (od 2002 r.) Wykładowca akademicki – Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu w Łodzi (od 2002 r.), oraz Społecznej Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Fizjoterapii (od 2006 r.)

Uczestnik ponad 2000 h. szkoleń i specjalistycznych kursów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji medycznej. Autor szkoleń z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapii m in niestabilności kręgosłupa. Asystent kliniczny na szkoleniach w zakresie koncepcji Kaltenborna-Evjentha.

Autor i współautor publikacji naukowych w rekomendowanych czasopismach naukowych. Uczestnik ponad 50 międzynarodowych i krajowych sympozjów i konferencji w których jako główny autor przedstawiał wyniki swoich prac ponad 30 krotnie. Członek komitetów organizacyjnych 15 konferencji i sympozjów naukowych

Członek zespołów badawczych, Pomysłodawca oraz główny badacz 2 projektów badawczych finansowanych ze źródeł NCBiR.